Archiwum Komunikatów Prorektora ds Dydaktyczno-Wychowawczych WUM

 1. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS
  od 04 lipca do 30 września 2016 roku

 2. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce w DS dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2016/2017

 3. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2015/2016

 4. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2015/2016

 5. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów na rok akademicki 2015/2016

 6. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2, Nr 2-BIS WUM
  oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2015 do 3 lipca 2016 roku

 7. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 - BIS od 01 lipca do 30 września 2015 r.

 8. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce w DS dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2015/2016

 9. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2014/2015

 10. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2014/2015