Archiwum Komunikatów Prorektora ds Dydaktyczno-Wychowawczych WUM

 1. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 - BIS od 02 lipca 2018 do 30 września 2018.

 2. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce w DS dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2018/2019

 3. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 4. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 5. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018

 6. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018

 7. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów
  na rok akademicki 2017/2018

 8. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM
  oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2017 do 09 lipca 2018 roku

 9. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS
  od 03 lipca do 30 września 2017 r.

 10. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce DS dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018