Archiwum Ogłoszeń

Godziny pracy Biura Spraw Studenckich w piątek 30 marca 2018

Informujemy, że zgodnie z decyzją JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia w dniu 30 marca 2018 r.
Biuro Spraw Studenckich będzie czynne do godziny 12:00.

Biuro Spraw Studenckich nieczynne w dniu 5 stycznia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 138/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia w dniu 5 stycznia 2018 r. dnia rektorskiego, Biuro Spraw Studenckich będzie w tym dniu nieczynne.

Zmiana godzin pracy Biura Spraw Studenckich 22.12.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.12.2017 r. Biuro Spraw Studenckich czynne jest w godzinach 08:00 - 13:30

Dzień rektorski 10 listopada 2017 r.

Informujemy, że w dniu 10 listopada 2017 r. Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne, zgodnie z Zarządzeniem
Nr 17/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie ogłoszenia dni rektorskich w 2017 roku.

ODBIÓR DECYZJI W SPRAWIE STYPENDIUM

Studenci, ubiegających się o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 proszeni są o zgłaszanie się
od poniedziałku 13 listopada br.
po odbiór decyzji w sprawie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora.