Aktualizacja danych SKN

Uprzejmie przypominamy zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującym Regulaminem tworzenia, rejestracji i działania Studenckich Kół Naukowych (SKN) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym SKN zobowiązane 

są do bieżącej aktualizacji danych.

Formularz aktualizacyjny
Wykaz członków SKN

Aktualizację danych na wymaganym formularzu wraz z wykazem członków SKN należy składać
w Sekcji Świadczeń dla Studentów w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich.


UWAGA !

Uprzejmie przypominamy o konieczności złożenia sprawozdań z działalności Studenckich Kół Naukowych (SKN)  
w roku akademickim 2020/2021 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 maja 2021 roku.

Sprawozdania należy złożyć:

  • w formie dokumentu (sygnowanego przez Opiekuna SKN)
    do Sekretariatu Samorządu Studentów, ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa ( Pani Kinga Wrzesińska tel. 22 628 83 06). W obecnej sytuacji epidemiologicznej prosimy o przesyłanie sprawozdań drogą elektroniczną na adres: kinga.wrzesinska@wum.edu.pl oraz aoks@wum.edu.pl
  • w formie elektronicznej do Studenckiego Towarzystwa Naukowego na adres sprawozdania.stn@gmail.com w tytule maila wpisując „SPRAWOZDANIE – Nazwa SKN". 

Sprawozdania należy sporządzić na poniższych formularzach: