Badania i szczepienia

INFORMACJA DLA OSÓB PRZYJĘTYCH NA STUDIA W WUM
DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWYCH BADAŃ I SZCZEPIEŃ


Uprzejmie informujemy, iż studenci po Immatrykulacji (złożeniu ślubowania) w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,zobowiązani są w trakcie 1 roku studiów do udokumentowania następujących badań i szczepień:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  dotyczy studentów wszystkich kierunków studiów
 2. badania na nosicielstwo Salmonella - Shigella  
  nie obowiązuje studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej      
 3. szczepienia przeciw tężcowi    
  dotyczy tylko studentów kierunku Ratownictwo Medyczne

Studentom, którzy nie mają wykonanych w/w badań i szczepień, po Immatrykulacji skierowania wydaje Biuro Spraw Studenckich, pok. 240, 241, 242, 243  w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. ks.Trojdena 2A.
Studenci, którzy posiadają wykonane w/w badania dostarczają kserokopie zaświadczeń do Biura Spraw Studenckich.

UWAGA! Studenci wyższych lat, którym wygasła ważność zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy, dopuszczającego do studiowania na wybranym kierunku, zgłaszają się po skierowanie do Biura Spraw Studenckich, natomiast nowo wydane zaświadczenie oddają bezpośrednio do właściwego Dziekanatu.
Do niniejszego ogłoszenia załączony jest plik z wykazem placówek, z którymi zostala podpisana umowa
na wykonanie bezpłatnych badań z zakresu Medycyny Pracy dla studentów, którzy zgłoszą się ze skierowaniem z uczelni.


Kserokopie zaświadczeń powinny zawierać niezbędne informacje dotyczące wykonania:

 1. szczepienia przeciw WZW typ B - 3 dawki - w cyklu 0,1,6 miesięcy
  - daty wykonania przy każdej dawce (dzień, miesiąc, rok), zapisane w karcie szczepień lub książeczce zdrowia.
 2. badania na nosicielstwo Salmonella – Shigella wykonane:
  •  do 02-02-2006 r.
  -  wpis badania do książeczki sanitarno-epidemiologicznej lub wynik badania z Sanepidu
  •  po 02-02-2006 r.                                         
  - wynik badania z Sanepidu,
  - orzeczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych
 3. szczepienia przeciw tężcowi –  datę wykonania (dzień, miesiąc, rok)

Do kserokopii  zaświadczeń należy dołączyć dodatkowe informacje: imię i  nazwisko,  pełną informację
dot. studiów, tj. kierunek,  I lub II stopień,  tryb –dzienny, wieczorowy, zaoczny, rok studiów , rok akademicki  oraz  numer tel. kontaktowego.

Uwaga! Ze strony "Formularze do pobrania" można wydrukować wzór orzeczenia lekarza z badania przeprowadzonego do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz wzór zaświadczenia lekarza Medycyny Pracy.


INFORMACJE  DODATKOWE:

 • Wybór lekarza POZ w miejscu studiowania usprawni studentowi załatwienie spraw związanych z obowiązkowymi badaniami i szczepieniami oraz pomoc medyczną w przypadku choroby.
 • Badanie z zakresu medycyny pracy:

Informujemy, że osoby przyjęte na studia – dotyczy wszystkich kierunków studiów WUM, mają obowiązek po otrzymaniu skierowania z uczelni, złożyć oryginał  zaświadczenia z zakresu Medycyny  Pracy  do właściwej  Komisji Rekrutacyjnej. Prosimy o zwrócenie uwagi, aby w w/w zaświadczeniu były wpisane:

 1. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania wstępnego,
 2. pełna data (dzień, miesiąc, rok) badania następnego (okresowego),
 3. kierunek studiów, na którym badany będzie studiował,
 4. pieczątka przychodni,
 5. pieczątka lekarza Medycyny Pracy.