Komunikat prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie stypendiów i zapomóg z dnia 23.03.2020 r.

Drodzy Studenci i Doktoranci WUM

W związku z pojawiającymi się pytaniami, w imieniu władz Uczelni, pragnę uspokoić studentów i doktorantów, że nie ma żadnych podstaw do niepokoju: wszystkie świadczenia stypendialne zostaną wypłacone w terminie.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę z funduszu stypendialnego.

W szczególności podstawą wnioskowania o wsparcie może być utrata przez studenta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowana ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego.

Analogiczne wsparcie przysługuje doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Wypłata i proces przyznawania świadczeń

Mając na względzie dobro studentów i doktorantów potrzebujących wsparcia finansowego, informuję, że dołożę wszelkich starań, aby w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni realizacja zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów przebiegała terminowo i w miarę możliwości bez zakłóceń.

Wnioski o świadczenia należy składać elektronicznie z poziomu Wirtualnej Uczelni, dołączając do wniosku skany niezbędnych dokumentów, zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. (treść Regulaminu i inne niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich www.bss.wum.edu.pl.). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy wysłać pocztą. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numery telefonów dedykowane studentom poszczególnych kierunków studiów, zamieszczone w zakładce Kontakt lub mailowo na adres: bss@wum.edu.pl. Doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 składają wnioski w formie skanu na maila bss@wum.edu.pl wraz z załącznikami a następnie oryginały przysyłają pocztą.

                                              

                                               Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

                                                Prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka