Kontakt

Sekcja Świadczeń dla Studentów w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

czynna: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00 - 16:00, z przerwą między 12:30 a 13:00
W ŚRODY Sekcja Świadczeń dla Studentów jest NIECZYNNA
Siedziba :
Centrum Dydaktyczne (Kampus Banacha)
ul. Księcia Trojdena 2a
02-091 Warszawa

Adres do korespondencji :
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
bss@wum.edu.pl

Sprawy dotyczące:
- pomocy materialnej
- miejsc w domach studenckich ( przydzielanych studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego )
- ubezpieczenia zdrowotnego
- obowiązkowych badań i szczepień
- Samorządów Studenckich, Organizacji Studenckich i Kół Naukowych
prowadzone są przez następujące osoby: 
                                                                                


Pok. 240

KIERUNEK LEKARSKI 5, 6 ROK
mgr inż Łucja Oporska
tel.(0 22)  57 20 815
lucja.oporska@wum.edu.pl


ZDROWIE PUBLICZNE, FIZJOTERAPIA, CUDZOZIEMCY studiujący w języku angielskim
bss@wum.edu.pl


Pok. 241
PIELĘGNIARSTWO, 
mgr Agnieszka Białobrzeska
tel.(0 22) 57 20 812
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl

POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, DIETETYKA, DOKTORANCI WL, 
mgr Magdalena Piechnik
tel. (0 22) 57 20 813
magdalena.piechnik@wum.edu.pl


Pok. 242
KIERUNEK LEKARSKI 1, 2 ROK; ELEKTRORADIOLOGIA
mgr Ewa Murawska
tel.(0 22)  57 20 814
ewa.murawska@wum.edu.pl

KIERUNEK LEKARSKI 3, 4 ROK; AUDIOFONOLOGIA
inż. Ewa Kaczkowska
tel.(0 22) 57 20 816
ewa.kaczkowska@wum.edu.pl


Pok. 243
KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, LOGOPEDIA, FIZJOTERAPIA, DOKTORANCI WLS, DOKTORANCI WNoZ, DOKTORANCI STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ, CUDZOZIEMCY studiujący w języku polskim,
mgr Monika Urych
tel.(0 22)  57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA , DUO OTM, DOKTORANCI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO, ZDROWIE PUBLICZNE
mgr Iwona Dąbrowska
tel.(0 22)  57 20 818
iwona.dabrowska@wum.edu.pl


Pok. 238
OBSŁUGA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH, ORGANIZACJI STUDENCKICH, KÓŁ NAUKOWYCH
mgr inż. Maciej Kaszyński
tel.(0 22)  57 20 150
maciej.kaszynski@wum.edu.pl


Sekretariat Samorządu Studentów, ul. Oczki 1A III piętro
OBSŁUGA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH, ORGANIZACJI STUDENCKICH, KÓŁ NAUKOWYCH
inż. Kinga Wrzesińska
tel. (0 22) 628 83 06
kinga.wrzesinska@wum.edu.pl


Koordynator - Główny Specjalista
mgr Elżbieta Kostecka
pokój nr 239, tel. (0 22) 57 20 810, fax. 57 20 819
elzbieta.kostecka@wum.edu.pl