Kontakt

BIURO SPRAW STUDENCKICH
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
czynne: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00 - 16:00
W ŚRODY NIECZYNNE
Siedziba :
Centrum Dydaktyczne (Kampus Banacha)
ul. Księcia Trojdena 2a
02-091 Warszawa

Adres do korespondencji :
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
bss@wum.edu.pl

Kierownik Biura Spraw Studenckich

mgr Elżbieta Kostecka
pokój nr 239, tel. 57 20 810, fax. 57 20 819
elzbieta.kostecka@wum.edu.pl

Z-ca Kierownika Biura
mgr Monika Urych
pokój 243, tel. 57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

 

Sprawy dotyczące pomocy materialnej, miejsc w domach studenckich, przydzielanych studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych badań i szczepień prowadzone są przez następujące osoby:                                                                                 

Pok. 240
FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA , DOKTORANCI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO
Aldona Zborowska
tel. 572 02 40
aldona.zborowska@wum.edu.pl

ZDROWIE PUBLICZNE, DIETETYKA, DOKTORANCI WNoZ i STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ
mgr inż Łucja Oporska
tel. 572 08 15
lucja.oporska@wum.edu.pl

Pok. 241

PIELĘGNIARSTWO 
mgr inż. Sylwia Urbanowska
tel. 572 08 13
sylwia.urbanowska@wum.edu.pl

II WL, FIZJOTERAPIA
Barbara Klos
tel. 572 08 12
barbara.klos@wum.edu.pl

Pok. 242

I WL 4, 5, 6 ROK, AUDIOFONOLOGIA, ELEKTRORADIOLOGIA
mgr Agnieszka Białobrzeska
tel. 572 08 14
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl

I WL 1, 2, 3 ROK, LOGOPEDIA
inż. Ewa Kaczkowska
tel. 572 08 16
ewa.kaczkowska@wum.edu.pl

Pok. 243

LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE,
DOKTORANCI WLD i II WL, CUDZOZIEMCY STUDIUJĄCY W JĘZYKU POLSKIM
mgr Monika Urych
tel. 572 08 11
monika.urych@wum.edu.pl

POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, DOKTORANCI I WL
mgr Magdalena Piechnik
tel. 572 08 18
magdalena.piechnik@wum.edu.pl

SEKRETARIAT ORGANIZACJI STUDENCKICH:

Pok. 238
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ORGANIZACJI STUDENCKICH WUM
mgr inż. Maciej Kaszyński
maciej.kaszynski@wum.edu.pl

Dom Medyka, ul. Oczki 1a
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ORGANIZACJI STUDENCKICH WUM
mgr Ewa Kondratowicz
tel. 628 83 06
ewa.kondratowicz@wum.edu.pl

Marta Malinowska - urlop wychowawczy