Kontakt

BIURO SPRAW STUDENCKICH
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
czynne: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 08:00 - 16:00, z przerwą między 12:30 a 13:00
W ŚRODY NIECZYNNE
Siedziba :
Centrum Dydaktyczne (Kampus Banacha)
ul. Księcia Trojdena 2a
02-091 Warszawa

Adres do korespondencji :
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
bss@wum.edu.pl

Kierownik Biura Spraw Studenckich

mgr Elżbieta Kostecka
pokój nr 239, tel. 57 20 810, fax. 57 20 819
elzbieta.kostecka@wum.edu.pl

Z-ca Kierownika Biura
mgr Monika Urych
pokój 243, tel. 57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

Sprawy dotyczące pomocy materialnej, miejsc w domach studenckich, przydzielanych studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego, ubezpieczenia zdrowotnego oraz obowiązkowych badań i szczepień prowadzone są przez następujące osoby: 
                                                                                

Pok. 240
KIERUNEK LEKARSKI 5, 6 ROK
mgr inż Łucja Oporska
tel. 57 20 815
lucja.oporska@wum.edu.pl

ZDROWIE PUBLICZNE, FIZJOTERAPIA, CUDZOZIEMCY studiujący w języku angielskim
mgr Agnieszka Chwiejda
tel. 57 20 240
agnieszka.chwiejda@wum.edu.pl

Pok. 241
PIELĘGNIARSTWO 
mgr Agnieszka Białobrzeska
tel. 57 20 812
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl

POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, DIETETYKA, DOKTORANCI WL
mgr Magdalena Piechnik
tel. 57 20 813
magdalena.piechnik@wum.edu.pl

Pok. 242
KIERUNEK LEKARSKI 1, 2 ROK; ELEKTRORADIOLOGIA
mgr Ewa Murawska
tel. 57 20 814
ewa.murawska@wum.edu.pl

KIERUNEK LEKARSKI 3, 4 ROK; AUDIOFONOLOGIA
inż. Ewa Kaczkowska
tel. 57 20 816
ewa.kaczkowska@wum.edu.pl

Pok. 243
KIERUNEK LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE, LOGOPEDIA, DOKTORANCI WLS, DOKTORANCI WNoZ, DOKTORANCI STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ,
CUDZOZIEMCY studiujący w języku polskim
mgr Monika Urych
tel. 57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA , DUO OTM, DOKTORANCI WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO,
mgr Iwona Dąbrowska
tel. 57 20 818
iwona.dabrowska@wum.edu.pl

SEKRETARIAT ORGANIZACJI STUDENCKICH:
OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA ORGANIZACJI STUDENCKICH WUM

Centrum Dydaktyczne, pok. 238
mgr inż. Maciej Kaszyński
maciej.kaszynski@wum.edu.pl
tel. 572 20 150

Sekretariat, ul. Oczki 1A
inż. Kinga Wrzesińska
kinga.wrzesinska@wum.edu.pl
tel. 22 628 83 06

Marta Malinowska - urlop wychowawczy