Obozy naukowe

Informacje dotyczące wnioskowania o dotacje na obozy w roku akademickim 2019/2020 dostępne są w Sekretariacie Organizacji Studenckich.