Obsługa administracyjna organizacji studenckich

Obsługa administracyjna organizacji studenckich obejmuje :

  • utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami Samorządu Studentów, EMSA, STN, IFMSA, ESN
  • kontrolę środków finansowych w ramach budżetów przeznaczonych na prowadzenie działalności wymienionych organizacji studenckich
  • przygotowywanie i sporządzanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych oraz przekazywanie faktur
    do Działu Finansowego po realizacji zamówienia