PROGRAM UBEZPIECZEŃ DOBROWOLNYCH 2019/2020

Propozycja Merydian S.A. dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
na rok akademicki 2019/2020

Dostępne warianty ubezpieczenia:

1. NNW + OC w życiu prywatnym; składka 50 zł
2. NNW + HIV, WZW + OC w życiu prywatnym; składka 85 zł
3. OC medyczne + OP; składka 40 zł

Okres ubezpieczenia:
-         rozpoczyna się 1 października 2019 roku i trwa do 30 września 2020 roku - dla Ubezpieczonych, którzy
do 15 listopada 2019 roku złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej),
-         rozpoczyna się od daty wpływu składki i trwa do 30 września 2020 roku – dla Ubezpieczonych, którzy złożą deklarację o przystąpieniu do ubezpieczenia (wraz z opłaceniem należnej składki ubezpieczeniowej) po 15 listopada 2019 roku.

Ubezpieczenia zawierane są on line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/