PROGRAM UBEZPIECZEŃ DOBROWOLNYCH 2020/2021

Propozycja Merydian S.A. dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
na rok akademicki 2020/2021

Dostępne warianty ubezpieczenia:

1. NNW + OC w życiu prywatnym; składka 50 zł
2. NNW + HIV, WZW + OC w życiu prywatnym; składka 85 zł
3. OC medyczne + OP; składka 40 zł

Ubezpieczenia zawierane są on line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/