Regulaminy

Komunikaty Prorektora ds Studenckich i Kształcenia

 1. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM
  w okresie od 01 października 2021 r. do 10 lipca 2022 r. 

 2. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS
  w okresie od 12.07.2021 r. do 30.09.2021 r.

 3. w sprawie składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2021/2022

 4. Obwieszczenie
  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  z dnia 22 września 2021 r. 

  w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
  gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.
  poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819  zł.