Regulaminy i komunikaty

Komunikaty Prorektora ds Dydaktyczno-Wychowawczych WUM

 1. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM
  oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2017 do 09 lipca 2018 roku

 2. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS
  od 03 lipca do 30 września 2017 r.

 3. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce DS dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018

 4. zmieniający Komunikat Nr 5/2016 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2016/2017

 5. zmieniający Komunikat Nr 6/2016 z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 6. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 7. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2016/2017

 8. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów na rok akademicki 2016/2017

 9. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM
  oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2016 do 02 lipca 2017 roku

 10. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
  z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.