Regulaminy

Komunikaty Prorektora ds Studenckich i Kształcenia

  1. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020

  2. on the submission of application for financial assistance for students and participants of doctoral studies in the academic year 2019/2020

  3. w sprawie składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020

  4. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" w okresie od 01 października 2019 r. do 05 lipca 2020 r.

  5. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
    z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.