Regulaminy

Komunikaty Prorektora ds Studenckich i Kształcenia

 1. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 - BIS WUM oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2018 do 07 lipca 2019.

 2. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 - BIS od 02 lipca 2018 do 30 września 2018.

 3. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o miejsce w DS dla studentów i doktorantów
  na rok akademicki 2018/2019

 4. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018

 5. w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń pomocy materialnej dla studentów na rok akademicki 2017/2018

 6. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018

 7. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów
  na rok akademicki 2017/2018

 8. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla studentów
  na rok akademicki 2017/2018

 9. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych 
  z 1 ha przeliczeniowego w 2016 r.

 10. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS WUM
  oraz Osiedla Akademickiego "Przyjaźń" od 01 października 2017 do 09 lipca 2018 roku