Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że od 1 października 2018 r. studenci mogą już składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2018. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich
do 23 października 2018 r.

W okresie od 24 października do 9 listopada wnioski nie będą przyjmowane. Więcej informacji na temat ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów znajduje się w Komunikacie Nr 4/2018.

Wnioski doktorantów w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej będą przyjmowane od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. Informacje na temat terminów rozpatrywania wniosków oraz warunków ubiegania się
o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w Komunikacie Nr 5/2018.