TRYB składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 można składać w sposób
podany w Komunikacie Nr 4/2020.