Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM

Informujemy o możliwości korzystania z Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej WUM, która dostępna jest dla studentów WUM i umawia nowe osoby na konsultacje, aktualnie przeniesione na komunikatory internetowe
(Skype, Zoom, Messanger, Microsoft Teams). Poradnia zachęca także do kontaktu mailowego. 
W ramach Poradni znajdziecie Państwo:

  • poradnictwo psychologiczne
  • coaching
  • psychoedukację
  • trening biofeedback nakierowany na zwiększenie efektywności radzenia sobie ze stresem
  • edukację seksuologiczną.

Studentom przebywającym na wyjazdach stypendialnych Poradnia oferuje konsultacje za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Konsultacje są bezpłatne dla studentów WUM. Pojedyncza konsultacja trwa 50 minut. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.upp.wum.edu.pl/