UWAGA!!!! Oferta pomocy materialnej dla studentów kierunku Lekarskiego !!!!

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
W związku z powyższym  zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.