Uwaga! Oferta Powiatu Włoszczowskiego w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie pomocy materialnej, przyznawanej studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Osobom zainteresowanym oraz spełniającym warunki ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej przekazujemy w załączeniu ogłoszenie
Starosty Włoszczowskiego o naborze wniosków.
Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków, dostępne są pod adresem: www.powiat-wloszczowa.pl