UWAGA STUDENCI !

Posiedzenie pierwszej komisji, rozpatrującej wnioski studentów o przyznanie stypendium na rok akademicki 2017/2018 odbyło się w dniach 7 - 8 listopada br. Studenci, którzy będą chcieli ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej po tym terminie, mogą składać wnioski od 9 listopada br.