........................................................................................................................................

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYMI UPAŁAMI, ZGODNIE Z DECYZJĄ

                                             REKTORA  WUM,  W DNIACH 03 - 10  SIERPNIA 2018r .

BIURO SPRAW STUDENCKICH BĘDZIE CZYNNE W SKRÓCONYM CZASIE, tj. DO GODZINY 14:30,

Z ZACHOWANIEM DYŻURU PRACOWNIKA BIURA W GODZINACH 14:30 - 16:00.