Wnioski o stypendia na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że wnioski studentów i doktorantów o przyznanie stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych oraz o przyznanie zapomogi w bieżącym roku akademickim będą w dalszym ciągu przyjmowane
w Biurze Spraw Studenckich

od dnia 25 listopada.

Wnioski o w/w świadczenia pomocy materialnej mogą być złożone wyłącznie w dwuetapowym procesie, czyli w I etapie należy wniosek zarejestrować elektronicznie w Wirtualnej Uczelni, a w II etapie dostarczyć do Biura Spraw Studenckich wydrukowany ze strony Wirtualnej Uczelni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ( pełna informacja znajduje się
w Komunikacie nr 4/2019 oraz w Regulaminie świadczeń dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ).

Za skutecznie złożony uważa się wniosek, który został złożony zarówno w I i II etapie.