Zmiany w pracy Biura Spraw Studenckich w dniach 16.03 - do odwołania

Biuro Spraw Studenckich informuje, że w związku z dostosowaniem organizacji pracy biura do zaleceń Zarządzenia Nr 46/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 12 marca 2020 r., w dniach 16.03 – 27.03.2020 r. pracownicy biura będą dostępni pod numerami telefonów zgodnie z kompetencjami, określonymi w zakładce „Kontakt” oraz mailowo pod adresem bss@wum.edu.pl oraz aoks@wum.edu.pl
( w przypadku spraw załatwianych w Sekretariacie Organizacji Studenckich ).  W związku z koniecznością stosowania wprowadzonych ww Zarządzeniem zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności akademickiej oraz potrzebą dbałości o nasze wspólne dobro, zaleca się zgłaszanie swoich spraw telefonicznie i e-mailowo (skan). Korespondencję w formie papierowej należy ograniczyć do niezbednego minimum i składać wyłącznie w Kancelarii WUM w kopercie zaadresowanej do Biura Spraw Sudenckich lub Sekretariatu Organizacji Studenckich.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za zrozumienie.