Ogłoszenia

Informacja dla kandydatów na studia i doktorantów, ubiegajacych się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że kandydaci na studia oraz doktoranci mogą składać wnioski o miejsce w domu studenta
tylko 
w formie papierowej. P
ierwszy etap składania wniosków, poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
i wydrukowanie go z Wirtualnej Uczelni, jest aktualnie niemożliwy dla kandydatów na studia i doktorantów. Poza zmianą, dotyczącą generowania wniosku, pozostałe warunki ubiegania się o miejsce w domu studenta obowiązują zgodnie z Komunikatem Nr 9/2021, zamieszczonym w zakładce Menu: Regulaminy 
i Komunikaty. Prosimy pamiętać o konieczności udokumentowania przyjęcia na studia ( np. wydruk z programu rekrutacyjnego z właściwą informacją ) oraz dołączeniu do wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania z zakładki Menu: Formularze do pobrania ).

W załączeniu znajdują się formularze wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, w tym dla studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim, którzy zostali przyjęci na podstawie decyzji
Ministra Zdrowia lub Dyrektora NAWA.

Możliwość noclegów w domach studenckich WUM w okresie wakacji

Domy studenckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dysponują wolnymi pokojami w okresie wakacyjnym.
Zachęcamy do rezerwowania noclegów
od 12 lipca do 15 września 2021 roku:

 Dom Studenta nr 1 ul. Batalionu Pięść nr 9 . Kontakt: 797 602 622 email: ds1@wum.edu.pl

Dom Studenta nr 2 i 2 BIS ul. Karolkowa 84. Kontakt: 797 602 629 email: ds2i2bis@wum.edu.pl

 

Ankieta studencka 2020/2021

Droga Studentko/Drogi Studencie,

Już dziś! w Wirtualnym Dziekanacie możesz wypełnić ankiety oceniające zajęcia i nauczycieli akademickich, praktyki
oraz warunki studiowania. Nie obawiaj się, ankiety są przyjazne i łatwe w obsłudze. Twoja opinia jest naprawdę istotna. Oceny prowadzenia zajęć są uwzględniane przy analizie pracy dydaktycznej kadry. Zachęcamy do wpisywania swoich przemyśleń, rad, życzeń etc. dotyczących jakości opiniowanych zajęć. Nie odkładaj tego na potem!

                                                Ankiety są w pełni anonimowe. Twój głos ma moc, wykorzystaj to!


Z wyrazami szacunku
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia

Wykaz przychodni Medycyny Pracy na 2021 rok

Uprzejmie informujemy, że zamieszczony poniżej wykaz przychodni z terenu województwa mazowieckiego zawiera spis placówek służby zdrowia, które w bieżącym roku będą wykonywały badania z zakresu medycyny pracy kandydatów do szkół wyższych, studentów i uczestników studiów doktoranckich, bezpłatnie ze skierowaniem z uczelni.
 

Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM

Informujemy o możliwości korzystania z Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej WUM, która dostępna jest dla studentów WUM i umawia nowe osoby na konsultacje, aktualnie przeniesione na komunikatory internetowe
(Skype, Zoom, Messanger, Microsoft Teams). Poradnia zachęca także do kontaktu mailowego. 
W ramach Poradni znajdziecie Państwo:

  • poradnictwo psychologiczne
  • coaching
  • psychoedukację
  • trening biofeedback nakierowany na zwiększenie efektywności radzenia sobie ze stresem
  • edukację seksuologiczną.

Studentom przebywającym na wyjazdach stypendialnych Poradnia oferuje konsultacje za pośrednictwem komunikatorów internetowych. Konsultacje są bezpłatne dla studentów WUM. Pojedyncza konsultacja trwa 50 minut. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: http://www.upp.wum.edu.pl/