Archiwum Ogłoszeń

Biuro Spraw Studenckich nieczynne w dniu 2 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 listopada 2018 r. został ogłoszony dniem rektorskim. W związku z powyższym Biuro Spraw Studenckich
będzie w tym dniu nieczynne.

Uwaga! Oferta Powiatu Włoszczowskiego w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie pomocy materialnej, przyznawanej studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Osobom zainteresowanym oraz spełniającym warunki ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej przekazujemy w załączeniu ogłoszenie
Starosty Włoszczowskiego o naborze wniosków.
Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków, dostępne są pod adresem: www.powiat-wloszczowa.pl

........................................................................................................................................

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYMI UPAŁAMI, ZGODNIE Z DECYZJĄ

                                             REKTORA  WUM,  W DNIACH 03 - 10  SIERPNIA 2018r .

BIURO SPRAW STUDENCKICH BĘDZIE CZYNNE W SKRÓCONYM CZASIE, tj. DO GODZINY 14:30,

Z ZACHOWANIEM DYŻURU PRACOWNIKA BIURA W GODZINACH 14:30 - 16:00.


Uwaga! Oferta Powiatu w Oświęcimiu w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
W związku z powyższym  zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.

Biuro Spraw Studenckich nieczynne w dniu 1 czerwca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 45/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
1 czerwca 2018 r. został ogłoszony dniem rektorskim. W związku z powyższym Biuro Spraw Studenckich
będzie w tym dniu nieczynne.