Archiwum Ogłoszeń

Biuro Spraw Studenckich nieczynne 24 i 31 grudnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 113/2018 oraz 138/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 24 grudnia 2018 r. i 31 grudnia 2018 r. został ogłoszony dniem rektorskim. W związku z powyższym Biuro Spraw Studenckich będzie w tych dniach nieczynne.

Przedłużenie terminu składania wniosków doktorantów do 13 listopada 2018 r.

W związku z tym, że Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne w dniu 12 listopada 2018 r., termin składania wniosków przez doktorantów zostaje wydłużony do wtorku 13 listopada 2018 r.

Biuro Spraw Studenckich nieczynne 12 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 listopada 2018 r. Biuro Spraw Studenckich będzie nieczynne.

Biuro Spraw Studenckich nieczynne w dniu 2 listopada 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem nr 113/2018 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 listopada 2018 r. został ogłoszony dniem rektorskim. W związku z powyższym Biuro Spraw Studenckich
będzie w tym dniu nieczynne.

Terminy przyjmowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że od 1 października 2018 r. studenci mogą już składać wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2018. Wnioski będą przyjmowane w Biurze Spraw Studenckich
do 23 października 2018 r.

W okresie od 24 października do 9 listopada wnioski nie będą przyjmowane. Więcej informacji na temat ubiegania się
o świadczenia pomocy materialnej dla studentów znajduje się w Komunikacie Nr 4/2018.

Wnioski doktorantów w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej będą przyjmowane od 29 października 2018 r. do 12 listopada 2018 r. Informacje na temat terminów rozpatrywania wniosków oraz warunków ubiegania się
o stypendia dla doktorantów w roku akademickim 2018/2019 znajdują się w Komunikacie Nr 5/2018.