Strona główna

Witamy na stronach Działu Obsługi Studentów WUM.

Aby uzyskać informacje o możliwości i warunkach otrzymania pomocy materialnej na uczelni i zakwaterowania
w domu studenckim rozwiń stronę w Menu: Studenci  i doktoranci.

W pozostałych zakładkach strony znajdują się również między innymi ważne informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego ( zakładka: Ogłoszenia ) oraz możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni,
a także przystąpienia do ubezpieczeń dobrowolnych, w tym NNW ( zakładka: Ubezpieczenia ).


Najnowsze ogłoszenia

Uwaga! Samorząd Studentów WUM informuje o warunkach ubiegania się o miejsce w pokojach jedno- i dwuosobowych w akademikach

Drodzy studenci!

 
Osoby ubiegające się o pokoje jedno- i dwuosobowe w Domach Studenta 1 i 2 proszone są o przesyłanie podań na adres e-mail akademiki.samorzad@gmail.com w terminie do 20 września do 23:59.

Wszystkie podania zostaną rozpatrzone 21 września, a informacja zostanie przekazana od razu do Administracji Domów Studenta oraz samych zainteresowanych pocztą elektroniczną.
 
Jest to jedyna droga na złożenie podania. Nie będą rozpatrywane podania przysłane pocztą tradycyjną.
 
Jeśli ktoś złożył podanie o pokój wraz z podaniem o miejsce w akademiku prosimy dosłać je na ww. adres email.
 
Zasady:

1.     O miejsce w pokoju jedno- lub dwuosobowym ubiegać się mogą studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którym przyznane zostało miejsce w akademiku przez Komisje Stypendialną (daty komisji na stronie Działu Obsługi Studentów).

2.     Podanie należy przesłać do 20 września do 23:59.

3.     Potwierdzeniem otrzymania przez nas podania będzie natychmiastowa wiadomość od autorespondera.

4.     Podanie należy przesłać w załączniku do e-maila w pliku PDF lub WORD.

5.     Każda osoba składa własne podanie. Poszczególne składy osobowe w pokojach należy ustalać bezpośrednio z Administracją DS w oparciu o listę zakwaterowanych.

6.     Tytuł wiadomości email musi mieć następujący format „Podanie DS (tu podać cyfrę) pokój (tu podać rodzaj pokoju)"

7.     W podanie należy zamieścić następujące informacje:
-        Imię i Nazwisko
-        Kierunek i rok studiów (rok na który idzie kandydat w roku akademickim 2016/2017)
-        Numer telefonu
-        Czas dotychczasowego zakwaterowaniu w DS.
-        W którym DS masz miejsce i o jaki pokój się starasz.
-        Opis działalności naukowej
-        Opis działalności w organizacjach (z uwzględnieniem zakresu działalności i okresu członkostwa)
-        Inne informacje istotne dla składanego wniosku (informację o chorobie, rodzinie, itp.)
 
8.     Miejsca w pokojach będą przyznawane w oparciu o następujące kryteria, w kolejności od najważniejszego:
-        Dotychczasowy czas mieszkania w akademiku
-        Rok studiów
-        Działalność naukową
-        Działalność w organizacjach studenckich
-        Inne (kryterium oceniane indywidualnie, poza skalą)
 
Przydzielamy zakwaterowanie w następujących miejscach:
a)      Pokoje 1 os.: 6 w DS 1
b)      Pokoje 2 os.: 25 w DS 1 oraz 3 w DS 2.
  
Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres akademiki.samorzad@gmail.com

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 12. warszawscy uczniowie i studenci mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczących się w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat ubiegania się o wsparcie finansowe w roku szkolnym 2016/2017 znajdują się w załączniku poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.