Strona główna

Witamy na stronach 
Sekcji Świadczeń dla Studentów w Biurze Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sekcja Świadczeń dla Studentów zaprasza do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi pomocy materialnej, przyznawanej na uczelni oraz warunków ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a także z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni oraz na temat wymaganych przez uczelnię badań i szczepień.
W zakładce "Inne" znajdują się informacje, dotyczące działań i projektów na rzecz studentów i doktorantów spoza wspomnianego powyżej zakresu, zarówno uczelnianych, jak i zewnętrznych, a także zarządzenia, wprowadzające wzory wniosków i oświadczeń z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem sekcji, zgodnie z kompetencjami, podanymi w zakładce "Kontakt".

Najnowsze ogłoszenia

Terminy zakwaterowania w Domach Studenckich 1,2 i 2 BIS

Zakwaterowanie na nowy rok akademicki 2021/2022 w Domach Studenckich WUM nr 1, nr 2 i 2 BIS rozpoczyna się od dnia 1 października .

Dodatkowo również w weekend w dniach  2,3 października w godzinach od 9.00 do 14.00

Zakwaterowanie przed tym terminem jest możliwe  po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem wakacyjnym.

Terminy i warunki zakwaterowania w Osiedlu Akademickim "Przyjaźń"

Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2021/2022 w Domach Studenckich rozpocznie się 27 września 2021 roku. Kwaterowanie odbywać się będzie:

27.09.2021r.          godz.   800 - 1400

28.09.2021r.          godz.   800 - 1400

29.09.2021r.          godz.   800 - 1400

30.09.2021r.          godz.   800 - 1400

Wymagane dokumenty przy kwaterowaniu:

¨     dowód osobisty (studenci obcokrajowcy paszport / karta),

¨     dwa zdjęcia

  1. Zakwaterowanie powinno nastąpić do 30.09.2021. Po tym terminie miejsce przepada, chyba, że student skontaktuje się z Akademikiem i poda datę przyjazdu.
  2. W dniu zakwaterowania oprócz opłaty miesięcznej: 580 zł/m-c, student opłaca pobyt za ilość dób we wrześniu + kaucję zabezpieczającą w wysokości 700 zł ( do rozliczenia w czerwcu) + 100 zł jednorazowej, bezzwrotnej opłaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania  domu studenta.
  3. Studenci kwaterujący się powinni posiadać własną pościel, kołdrę oraz poduszkę.
  4. Istnieje możliwość wypożyczenia za odpłatnością:

- kołdry, poduszki i koca – opłata 49,20 brutto płatna jednorazowo za cały okres wypożyczenia.

- pościeli – opłata w kwocie 50,75 zł brutto miesięcznie.


Informacja dla kandydatów na studia i doktorantów, ubiegajacych się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że kandydaci na studia oraz doktoranci mogą składać wnioski o miejsce w domu studenta
tylko 
w formie papierowej. P
ierwszy etap składania wniosków, poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
i wydrukowanie go z Wirtualnej Uczelni, jest aktualnie niemożliwy dla kandydatów na studia i doktorantów. Poza zmianą, dotyczącą generowania wniosku, pozostałe warunki ubiegania się o miejsce w domu studenta obowiązują zgodnie z Komunikatem Nr 9/2021, zamieszczonym w zakładce Menu: Regulaminy 
i Komunikaty. Prosimy pamiętać o konieczności udokumentowania przyjęcia na studia ( np. wydruk z programu rekrutacyjnego z właściwą informacją ) oraz dołączeniu do wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania z zakładki Menu: Formularze do pobrania ).

W załączeniu znajdują się formularze wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, w tym dla studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim, którzy zostali przyjęci na podstawie decyzji
Ministra Zdrowia lub Dyrektora NAWA.

Możliwość noclegów w domach studenckich WUM w okresie wakacji

Domy studenckie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dysponują wolnymi pokojami w okresie wakacyjnym.
Zachęcamy do rezerwowania noclegów
od 12 lipca do 15 września 2021 roku:

 Dom Studenta nr 1 ul. Batalionu Pięść nr 9 . Kontakt: 797 602 622 email: ds1@wum.edu.pl

Dom Studenta nr 2 i 2 BIS ul. Karolkowa 84. Kontakt: 797 602 629 email: ds2i2bis@wum.edu.pl

 

Ankieta studencka 2020/2021

Droga Studentko/Drogi Studencie,

Już dziś! w Wirtualnym Dziekanacie możesz wypełnić ankiety oceniające zajęcia i nauczycieli akademickich, praktyki
oraz warunki studiowania. Nie obawiaj się, ankiety są przyjazne i łatwe w obsłudze. Twoja opinia jest naprawdę istotna. Oceny prowadzenia zajęć są uwzględniane przy analizie pracy dydaktycznej kadry. Zachęcamy do wpisywania swoich przemyśleń, rad, życzeń etc. dotyczących jakości opiniowanych zajęć. Nie odkładaj tego na potem!

                                                Ankiety są w pełni anonimowe. Twój głos ma moc, wykorzystaj to!


Z wyrazami szacunku
Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia