Aktualności

Komunikat Nr 2/2023

Komunikat Nr 2/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie składania wniosków o miejsce w domu studenckim na rok akademicki 2023/2024

Komunikat nr 18/2022

Komunikat nr 18/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie ustalenia harmonogramu wypłat świadczeń w r.ak. 2022/2023

Uwaga, do 30 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów za wyniki w nauce z Własnego Funduszu Stypendialnego.

Prosimy o zapoznanie się z ZR nr 236/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców WUM". Studenci, których średnia ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki wynosi conajmniej 4,8 oraz spełniają pozostałe warunki Regulaminu, składają wnioski we właściwym dziekanacie w terminie do 30 grudnia 2022 r.