Kontakt

Sekcja Świadczeń dla Studentów została z dniem 01.10.2021 zlikwidowana. Pracownicy Sekcji są  pracownikami Dziekanatów i tam należy zwracaś się ze sprawami dotyczącymi:
- pomocy materialnej
- miejsc w domach studenckich ( przydzielanych studentom przed rozpoczęciem roku akademickiego )
- ubezpieczenia zdrowotnego
- obowiązkowych badań i szczepień.
                                                                         

Dziekanat Wydziału Lekarskiego:

KIERUNEK LEKARSKI

Studenci 1 i 2 roku
mgr Ewa Murawska
tel.(0 22)  57 20 814
ewa.murawska@wum.edu.pl

Studenci 3 i 4 roku
inż. Ewa Kaczkowska
tel.(0 22) 57 20 816
ewa.kaczkowska@wum.edu.pl

Studenci 5 i 6 roku
mgr Iwona Dąbrowska
tel.(0 22)  57 20 818
iwona.dabrowska@wum.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

DIETETYKA, PIELĘGNIARSTWO
mgr Agnieszka Białobrzeska
tel.(0 22) 57 20 812
agnieszka.bialobrzeska@wum.edu.pl

POŁOŻNICTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE, ZDROWIE PUBLICZNE
mgr Monika Urych
tel.(0 22)  57 20 811
monika.urych@wum.edu.pl

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, 

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY, HIGIENA STOMATOLOGICZNA, TECHNIKI DENTYSTYCZNE
mgr Magdalena Piechnik
tel. (0 22) 57 20 813
magdalena.piechnik@wum.edu.pl

FIZJOTERAPIA, LOGOPEDIA, AUDIOFONOLOGIA, ELEKTRORADIOLOGIA
mgr Magdalena Piechnik

tel. (0 22) 57 20 813
magdalena.piechnik@wum.edu.pl

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, DUO-OTM, TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI
mgr inż. Łucja Oporska
tel. (0 22) 57 20 815
lucja.oporska@wum.edu.pl

 

Koordynator - Główny Specjalista Biura Organizacji Kształcenia i Spraw Studenckich
mgr Elżbieta Kostecka

tel. (0 22) 57 20 810, fax. 57 20 819
elzbieta.kostecka@wum.edu.pl