Strona główna

Witamy na stronach Biura Spraw Studenckich WUM

Biuro Spraw Studenckich zaprasza do zapoznania się z informacjami, dotyczącymi pomocy materialnej, przyznawanej na uczelni oraz warunków ubiegania się o zakwaterowanie w domu studenckim, a także z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i możliwości objęcia tym ubezpieczeniem za pośrednictwem uczelni oraz ubezpieczeń dobrowolnych, w tym NNW i warunków przystąpienia do tych ubezpieczeń.
W zakładce "Inne" znajdują się informacje, dotyczące działań i projektów na rzecz studentów i doktorantów spoza wspomnianego powyżej zakresu, zarówno uczelnianych, jak i zewnętrznych, a także zarządzenia, wprowadzające wzory wniosków i oświadczeń z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem biura, zgodnie z kompetencjami, podanymi w zakładce "Kontakt".

Najnowsze ogłoszenia

Uwaga! Oferta Powiatu Włoszczowskiego w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Rada Powiatu Włoszczowskiego podjęła w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwałę w sprawie pomocy materialnej, przyznawanej studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim. Osobom zainteresowanym oraz spełniającym warunki ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej przekazujemy w załączeniu ogłoszenie
Starosty Włoszczowskiego o naborze wniosków.
Szczegółowe informacje, dotyczące naboru wniosków, dostępne są pod adresem: www.powiat-wloszczowa.pl

Uwaga! Oferta Powiatu w Oświęcimiu w sprawie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 czerwca 2018r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.
W związku z powyższym  zamieszczamy ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku lekarskim.