Komunikaty Prorektora ds Studenckich i Kształcenia

  1. Komunikat Nr 4/2023 Kanclerza WUM w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich WUM

  2. Komunikat nr 5/2023 Kanclerza WUM w sprawie wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich WUM w okresie od 10.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

  3. Komunikat Nr 2/2023 z dnia 8 maja 2023 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie składania wniosków o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2023/2024.

  4. Ukazał się Komunikat Nr 1/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie zmiany progu dochodu do stypendium socjalnego oraz zmiany wyskości niektórych świadczeń  od 1 lutego 2023 r.

  5. Komunikat Nr 18/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie harmonogramu wyplat świadczeń dla studentów w roku akademickim 2022/2023

  6. Komunikat Nr 17/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie ustalania wysokości poszczególnych świadczeń dla studentów i doktorantów WUM w r.ak. 2022/2023

  7. Komunikat Nr 15/2022 z dn. 29 września 2022 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM w sprawie składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2022/2023

  8. Komunikat Nr 11/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia WUM z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich   Nr 1, Nr 2 i Nr 2-BIS Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  9.  Komunikat Nr 10/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie opłat za korzystanie z zakwaterowania w domach studenckich Nr 1, Nr 2 i Nr 2 BIS w okresie od 11.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

  10. Komunikat Nr 9/2022 z dnia 10 maja 2022 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie składania wniosków o miejsce w domu studenckim dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2022/2023