Informacja dla kandydatów na studia i doktorantów, ubiegajacych się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2021/2022

Informacja dla kandydatów na studia i doktorantów, ubiegajacych się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2021/2022

Informujemy, że kandydaci na studia oraz doktoranci mogą składać wnioski o miejsce w domu studenta
tylko w formie papierowej. Pierwszy etap składania wniosków, poprzez elektroniczne wypełnienie formularza
i wydrukowanie go z Wirtualnej Uczelni, jest aktualnie niemożliwy dla kandydatów na studia i doktorantów. Poza zmianą, dotyczącą generowania wniosku, pozostałe warunki ubiegania się o miejsce w domu studenta obowiązują zgodnie z Komunikatem Nr 9/2021, zamieszczonym w zakładce Menu: Regulaminy i Komunikaty. Prosimy pamiętać o konieczności udokumentowania przyjęcia na studia ( np. wydruk z programu rekrutacyjnego z właściwą informacją ) oraz dołączeniu do wniosku zgody na przetwarzanie danych osobowych ( do pobrania z zakładki Menu: Formularze do pobrania ).

W załączeniu znajdują się formularze wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, w tym dla studentów cudzoziemców studiujących w języku polskim, którzy zostali przyjęci na podstawie decyzji Ministra Zdrowia lub Dyrektora NAWA.