Obsługa administracyjna organizacji studenckich

OBSŁUGA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH, ORGANIZACJI STUDENCKICH, KÓŁ NAUKOWYCH
mgr inż. Maciej Kaszyński
pokój nr 238 CD, tel.(0 22)  57 20 150
maciej.kaszynski@wum.edu.pl

Sekretariat Samorządu Studentów, ul. Oczki 1A III piętro
OBSŁUGA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH, ORGANIZACJI STUDENCKICH, KÓŁ NAUKOWYCH
inż. Kinga Wrzesińska
tel. (0 22) 628 83 06
kinga.wrzesinska@wum.edu.pl

Koordynator - Główny Specjalista
mgr Elżbieta Kostecka
pokój nr 239 CD, tel. (0 22) 57 20 810, fax. 57 20 819
elzbieta.kostecka@wum.edu.pl