Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2020 r. 3819  zł.