Podniesienie progu dochodu do stypendium socjalnego od 01.02.2023 i zmiana wysokości niektórych świadczeń

Ukazał się Komunikat nr 1/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie zmiany dochodu do stypendium socjalnego oraz zmiany wysokości niektórych świadczeń od dnia 1 lutego 2023 r.

Ukazał się Komunikat nr 1/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie zmiany dochodu do stypendium socjalnego oraz zmiany wysokości niektórych świadczeń od dnia 1 lutego 2023 r.