Pozostałe organizacje studenckie

STOWARZYSZENIA i ORGANIZACJE
działające w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.samorzad.wum.edu.pl
E-mail: samorzad@wum.edu.pl
ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa
tel. (022) 628-83-06

Studenckie Towarzystwo Naukowe Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.stn.wum.edu.pl
ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA - Poland
www.warszawa.ifmsa.pl
E-mail: prezydent@warszawa.ifmsa.pl

Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego WUM
http://azs.wum.edu.pl
ul. Żwirki i Wigury 81A
tel.: (022) 572 05 28
E-mail: azs.wum@gmail.com

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny - EMSA Warszawa
www.emsa.waw.pl
E-mail: emsa@emsa.waw.pl

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo"
http://www.solideo.pl/
E-mail: prezes.solideo@gmail.com

Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej 
www.skma.pl
E-mail: prezes.skma.warszawa@gmail.com

Erasmus Student Network przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
http://wum.esn.pl
E-mail: esn.wum@gmail.com

Orkiestra Kameralna WUM
http://orkiestra.wum.edu.pl
ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa

Młoda Farmacja - Warszawa
www.mlodafarmacja.waw.pl
Wydział Farmaceutyczny
ul. Banacha 1; 02-097 Warszawa

Towarzystwo Artystyczne Medyków
http://teatr.wum.edu.pl
ul. Oczki 1a, 02-007 Warszawa
E-mail: tamwum@gmail.com

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii
Oddział w Warszawie
www.ptss.pl

Ruch Akademicki Pod Prąd
www.rapp.waw.pl
ul. Polnej Róży 1c, 02-798 Warszawa

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
www.stdl.wum.edu.pl
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
E-mail: stdl@wum.edu.pl

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oddział Warszawa
www.ptsf.pl|
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa
E-mail: warszawa@ptsf.pl

Stowarzyszenie AMSA Warszawa – Oddział Medical University of Warsaw International  Medical Chapter of the American Medical Student Association
https://www.facebook.com/amsamuwinternationalchapter/
adres korespondencyjny: ul. Oczki 1a III piętro
tel.: 661 993 776
e-mail: amsa.muw@gmail.com

Akademickie Koło PCK w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

opiekun : Dr hab. n. med. Jacek Sieńko, jacek.sienko@wum.edu.pl

tel. 22/572 05 02