Przyjmowanie wniosków o świadczenia pomocy materialnej

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Nr 15/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia w sprawie składania wniosków o pomoc materialną w roku akademickim 2022/2023

Wnioski można składać w terminie 3-21 październik 2022 r.