Terminy i sposób składania wniosków o świadczenia na rok akademicki 2021/2022

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej można składać w terminie do 29 października 2021 r. Sposób i miejsce składania wniosków zostały opisane w Komunikacie Nr 17/2021 z dnia 12 października 2021 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022.

Wnioski o świadczenia pomocy materialnej można składać w terminie do 29 października 2021 r. Sposób i miejsce składania wniosków zostały opisane w Komunikacie Nr 17/2021 z dnia 12 października 2021 r. Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i uczestników studiów doktoranckich w roku akademickim 2021/2022.