Terminy i warunki zakwaterowania w Osiedlu Akademickim "Przyjaźń"

Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2021/2022 w Domach Studenckich rozpocznie się 27 września 2021 roku

Kwaterowanie studentów na rok akademicki 2021/2022 w Domach Studenckich rozpocznie się 27 września 2021 roku. Kwaterowanie odbywać się będzie:

27.09.2021r.          godz.   800 - 1400

28.09.2021r.          godz.   800 - 1400

29.09.2021r.          godz.   800 - 1400

30.09.2021r.          godz.   800 - 1400

Wymagane dokumenty przy kwaterowaniu:

  • dowód osobisty (studenci obcokrajowcy paszport / karta),
  • dwa zdjęcia
  1. Zakwaterowanie powinno nastąpić do 30.09.2021. Po tym terminie miejsce przepada, chyba, że student skontaktuje się z Akademikiem i poda datę przyjazdu.
  2. W dniu zakwaterowania oprócz opłaty miesięcznej: 580 zł/m-c, student opłaca pobyt za ilość dób we wrześniu + kaucję zabezpieczającą w wysokości 700 zł ( do rozliczenia w czerwcu) + 100 zł jednorazowej, bezzwrotnej opłaty z tytułu wzrostu kosztów utrzymania  domu studenta.
  3. Studenci kwaterujący się powinni posiadać własną pościel, kołdrę oraz poduszkę.
  4. Istnieje możliwość wypożyczenia za odpłatnością:
  • kołdry, poduszki i koca – opłata 49,20 brutto płatna jednorazowo za cały okres wypożyczenia,
  • pościeli – opłata w kwocie 50,75 zł brutto miesięcznie.