Uwaga, do 30 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów za wyniki w nauce z Własnego Funduszu Stypendialnego.

Prosimy o zapoznanie się z ZR nr 236/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych z Własnego Funduszu Stypendialnego dla studentów, doktorantów i młodych naukowców WUM". Studenci, których średnia ocen z egzaminów za poprzedni rok akademicki wynosi conajmniej 4,8 oraz spełniają pozostałe warunki Regulaminu, składają wnioski we właściwym dziekanacie w terminie do 30 grudnia 2022 r.

W zawiązku z Zarządzeniem nr 236/2022 Rektora WUM z dnia 14 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium naukowego za wyniki w nauce na rok akademicki 2022/2023 w terminie do 30 grudnia 2022 r.