Wysokość opłat za zakwaterowanie w OA "Przyjaźń" w r. ak. 2023/2024

Wysokość opłat za zakwaterowanie w OA "Przyjaźń" w roku akademickim 2023/2024

Miesięczna opłata za miejsce w domach studenckich Nr 3 "Rogaś" i Nr 4 " Sarna" na Osiedlu Akademickim "Przyjaźń" w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

- w pokojach dwuosobowych 800,00 zł ( osiemset złotych) za miejsce;

- w pokojach o podwyższonym standardzie i dla osób z niepełnosprawnościami 850,00 zł ( osiemset pięćdziesiąt złotych) za miejsce.

Studenci zgłaszający się do zakwaterowania, oprócz opłaty za pierwszy miesiąc pobytu, wnoszą jednorazową kaucję zabezpieczającą roszczenia Osiedla związane z nieprzestrzeganiem regulaminu Domów Studenckich Osiedla Akademickiego " Przyjaźń" w wysokości 1000,00 zł ( jeden tysiąc złotych), dodatkowo kwotę 100,00 zł ( sto złotych) opłaty rejestracyjnej, która nie podlega zwrotowi.

Studenci kwaterujący się w domach studenckich muszą posiadać własną pościel, kołdrę oraz poduszkę.W przypadku, gdy student nie będzie miał własnej pościeli, może ją wypożyczyć w domu studenckim odpłatnie w kwocie 43,20 zł płatnej miesięcznie. Możliwe jest również wypożyczenia kołdry, poduszki i koca - odpłatnie w kwocie  43,20 zł płatnej jednorazowo za cały okres wypożyczenia. ZALECA SIĘ POSIADANIE WŁASNEJ POŚCIELI, KOŁDRY I PODUSZKI.