Zakwaterowanie w domu studenckim

Studenci i doktoranci WUM ubiegający się o przyznanie miejsca w domu studenckim mogą być zakwaterowani
w akademikach WUM - DS 1 oraz DS 2 i DS 2 BIS, znajdujących się na Woli, a także w akademikach
DS Sarna i DS Rogaś, położonych na Jelonkach, na terenie Osiedla Akademickiego "Przyjaźń".

Miejsca w domach studenckich przyznawane są na wniosek studenta lub doktoranta przez Komisję Stypendialną Studentów na trzech posiedzeniach przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Pierwszy termin posiedzenia Komisji przeznaczony jest dla studentów i doktorantów już studiujących w uczelni. Pozostałe dwa terminy, ustalane
na drugą połowę sierpnia i września, przeznaczone są przede wszystkim dla nowych uczestników studiów. Kwaterowanie w domach studenckich na podstawie decyzji Komisji o przyznaniu studentowi lub doktorantowi miejsca odbywa się tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. Szczegółowy wykaz tych terminów dla poszczególnych akademików, a także pozostałe informacje na temat zakwaterowania oraz wysokość miesięcznych opłat podawane
są na stronie internetowej w komunikatach i ogłoszeniach.

DOM STUDENTA NR 1
ul. Batalionu Pięść 9
01-406 Warszawa
tel. 836 03 71, centrala: 836 03 61
e-mail:
Kierownik DS 1: barbara.mleczko@wum.edu.pl
Pracownik administracji : anna.lapkiewicz@wum.edu.pl

DOM STUDENTA NR 2
ul. Karolkowa 84
01-193 Warszawa
recepcja: 22 631 09 91, 503 824 821
administracja: 22 631 56 21, 22 632 27 17
e-mail:
Kierownik DS2: agnieszka.milaniuk@wum.edu.pl
Pracownik administracji: monika.baranska@wum.edu.pl

DOM STUDENTA NR 2 "Bis"
recepcja: 22 631 07 10, 503 824 816
administracja: 22 631 56 21, 22 632 27 17
e-mail:
Kierownik DS2 Bis: agnieszka.milaniuk@wum.edu.pl
Pracownik administracji: monika.baranska@wum.edu.pl

DOM STUDENTA SARNA
ul. Konarskiego 4a
Warszawa
tel. 0-22/487 15 42

DOM STUDENTA ROGAŚ
ul. Konarskiego 3
Warszawa
tel. 0-22/487 15 32